Đọc Truyện Truyền Thuyết Về Ma Quỷ Ở Nhật Bản - Nhi's♥Go_to_sleep♥Jeff the killer

Đọc Truyện Truyền Thuyết Về Ma Quỷ Ở Nhật Bản - Nhi's♥Go_to_sleep♥Jeff the killer

Tác giả: Pham_Tu_Nhi

Đọc Truyện

Cái này là Cáo sưu tầm up cho m.n coi! Cáo coi xong đứng cmn tim =_="
Truyện này là những truyền thuyết truyền miệng của người nhật đó mấy chế! Em nói thật là em đã phải thay mấy cái váy rồi đó ạ ! Nghe có vẻ nguy hiểm nhưng em là đứa nhát gan nên kiểu truyện này hơi bị mạnh với em! Chúc mấy chế đọc v.v nhá^_^!!!!