Đọc Truyện [Khải-Thiên]Truyện - 문기 - Mun Suber

Đọc Truyện [Khải-Thiên]Truyện - 문기 - Mun Suber

Tác giả: MunSuber0903

Đọc Truyện

Ta là người mới đọc xong góp ý
----------------------------------
Chiên chiên 3 chuổi và Khải Khải 6
chuổi .
- Trả đây cho Tiểu Thiên
-Trả gì chứ?
-Kuma đó a~
-không trả
Chiên chiên mắt rơm rớm nước mắt(trả kuma cho con mị)
-trả với một điều kiện
- Hửm??
- hun đi
- MẸ ƠI KHẢI LẤY GẤU CỦA CON
-ấy ấy đây này đừng la nữa
-không chơi với khải khải nữa,hứ:))Ai lấy chuyện nhớ xin phép au