Đọc Truyện Hôi phi yên diệt (hắc bang) - Bùi Ngọc Dung

Đọc Truyện Hôi phi yên diệt (hắc bang) - Bùi Ngọc Dung

Tác giả: gororo

Đọc Truyện

Truyện ngược te tua hoàn toàn không liên quan đến cái bìa màu hồng phấn. Nhưng vì chủ nhà thích nên chủ nhà lấy thôi.
Cảnh báo: Hố sâu không đáy!