Đọc Truyện Tôi Muốn Em ( vkook ) { Ngược } - vkook couple

Đọc Truyện Tôi Muốn Em ( vkook ) { Ngược } - vkook couple

Tác giả: vkookcuple

Đọc Truyện

• Anh một người lạnh lùng, nhưng lại là một người có tính chiếm hữu cao
• Cậu là một người sôi động hoà đồng, nhưng ngay thơ hồn nhiên , dễ tin người.
>> Liệu chuyên gì sẽ đến với họ
Khi cậu bị anh bắt làm osin cho mình
Mà cậu lại không đọc kĩ hợp đồng osin mà anh đưa ra