Đọc Truyện 12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm - Sagittarius0312

Đọc Truyện 12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm - Sagittarius0312

Tác giả: YuriYatogami

Đọc Truyện

12 chòm sao có 12 tính cách khác nhau, họ gặp nhau trong khi đang thực hiện nhiệm vụ mà boss đã giao và đấu với nhau. Cứ tưởng đó là lần gặp duy nhất nhưng boss của họ đã thu xếp cho bọn họ sống chung với nhau và .... cứ vào truyện đi rồi khắc biết ^^