Đọc Truyện [Oneshot/VKook] Em ghét anh!!! (Đồ ngốc) - Con Nghiện Net

Đọc Truyện [Oneshot/VKook] Em ghét anh!!! (Đồ ngốc) - Con Nghiện Net

Tác giả: BinnySasaki97

Đọc Truyện

Au: Binny
Thể loại: BoyXBoy, Pink, HE.
Note: Không mang fic ra ngoài, fic là của Au.
Cốt truyện do Au tưởng tượng ra, nó không có thực, mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình.

Danh sách Chap