Đọc Truyện [ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ] - Smile

Đọc Truyện [ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài [ ChanBaek ] - Smile

Tác giả: smile_ah

Đọc Truyện

[ Longfic ] Kết hôn cùng tổng tài
Author: Smile
Pairings: ChanBaek, EXO couple
Disclaimers: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.
Rating: T
Category: General.
Sum : Câu chuyện về một vị bác sĩ với trái tim ấm áp tràn đầy nhiệt huyết và một vị tổng tài lãnh khốc lạnh lùng ngang ngược.