Đọc Truyện [ Shortfic ] [ Chuyển ver ] [ Kaiyuan ] Bàng hoàng đích dã thú - 9597

Đọc Truyện [ Shortfic ] [ Chuyển ver ] [ Kaiyuan ] Bàng hoàng đích dã thú - 9597

Tác giả: DinhHy_99

Đọc Truyện

Tác giả : Bạch Vân

Editor : Lạc Hi, Hà Hi

Chuyển ver : DinhHy_99

Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, lạnh lùng tổng tài công, luật sư dụ thụ, 1x1, ngược , H văn, HE

Pairing: Vương Tuấn Khải X Vương Nguyên

Bản chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả và editor. Nếu editor thấy khó chịu thì mình thực sự xin lỗi a!

Cre: https://haanhcu.wordpress.com/2011/07/22/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-bang-hoang-dich-da-thu/