Đọc Truyện [Fanfic] East Star - Taeny main - Trịnh Mỹ An

Đọc Truyện [Fanfic] East Star - Taeny main - Trịnh Mỹ An

Tác giả: trinhmyan52

Đọc Truyện

Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Có những ngôi sao được gắn trên trời để thuộc về nhau.