Đọc Truyện [EDIT] [LongFic] [KAIYUAN,XIHONG] LẦN NỮA YÊU ANH!! - XiaoFeng

Đọc Truyện [EDIT] [LongFic] [KAIYUAN,XIHONG] LẦN NỮA YÊU ANH!! - XiaoFeng

Tác giả: SweetyGirl_9833

Đọc Truyện

Author: Thiên Yu

Edit: SweetyGirl9833

Disclaimer: Kaiyuan, Xihong

Warning: SA

Rating: NC-17

Pairings: Kaiyuan

Sumary: Cậu và anh như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau đến từng tế bào. Nhưng không có gì mà bàn tay Thượng đế không làm được, kể cả cho hai đường thẳng ấy một ngày bất ngờ giao nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1 sẽ được đăng vào sinh nhật Tiểu Khải nhaaaa :***** Các chế nhớ đón đọc nhéeee
0:00 21.09.2015