Đọc Truyện [twoshot] [ ChanBaek] Đi Law of the jungle - lovecb

Đọc Truyện [twoshot] [ ChanBaek] Đi Law of the jungle - lovecb

Tác giả: manhoreo

Đọc Truyện

Fic thứ 2 của mình, mọi người xem rồi vote ủng hộ mình với nhé
à ! comment nữa nha , tkssss >.< !!