Đọc Truyện [VKook] Nắm Lấy Tay Anh - Vuy

Đọc Truyện [VKook] Nắm Lấy Tay Anh - Vuy

Tác giả: __Vuy__

Đọc Truyện

Au: __Vuy__

Thể loại: Short

Tình trạng: Hoàn

Nhiều khi... cô độc đến cực điểm... Nhưng lại không muốn tìm một ai để giãi bày. Vậy thì nắm lấy tay anh, giãi bày cùng anh, và ở bên anh suốt nhưng tháng ngày còn lại. Đến giờ anh đã nhận ra rằng em là người quan trọng nhất của anh, anh sẽ không để mất em một lần nữa.

Chú ý: Không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi

~ Let's Enjoy~