Đọc Truyện [VKook] Nắm Lấy Tay Anh - Vuyy

Đọc Truyện [VKook] Nắm Lấy Tay Anh - Vuyy

Tác giả: _onlyvuy_

Đọc Truyện

Au: _onlyvuy_

Thể loại: Short

Tình trạng: Hoàn

Nhiều khi... cô độc đến cực điểm... Nhưng lại không muốn tìm một ai để giãi bày. Vậy thì nắm lấy tay anh, giãi bày cùng anh, và ở bên anh suốt nhưng tháng ngày còn lại. Đến giờ anh đã nhận ra rằng em là người quan trọng nhất của anh, anh sẽ không để mất em một lần nữa.

Chú ý: Không chuyển ver

~ Let's Enjoy~