Đọc Truyện [ONESHOT] TAENY - NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI. - Lạp Xưởng Chan

Đọc Truyện [ONESHOT] TAENY - NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI. - Lạp Xưởng Chan

Tác giả: PracticalVirgo

Đọc Truyện

Tình yêu không bao giờ là được hình thành từ những điều lớn lao mà chính là từ những điều nhỏ nhoi nhất do tên Ngốc Kim Taeyeon, người đã dành tặng cả đời mình để làm ra nó và dành nó cho người mà cậu yêu nhất, Bảo bối Tiffany Hwang.