Đọc Truyện [TWOSHOT] Bắt Cóc - TaeNy - Thích Uống Bia

Đọc Truyện [TWOSHOT] Bắt Cóc - TaeNy - Thích Uống Bia

Tác giả: TaeNy_is_love

Đọc Truyện

Chuyện tình kì lạ giữa Kim Đại ca và Hwang Tiểu thư. Giữa kẻ bắt cóc và con tin.

Danh sách Chap