Đọc Truyện [ShortFic][BaekChan] Đừng cưa nữa. Tớ đổ rồi - Mèoo aka Não Sữa

Đọc Truyện [ShortFic][BaekChan] Đừng cưa nữa. Tớ đổ rồi - Mèoo aka Não Sữa

Tác giả: MeooAka99

Đọc Truyện

"Đêm nay mưa, giọt nước mưa tí tách thấm vào da thịt. Lạnh buốt. Nước mưa cào xé tâm can cậu. Cậu cười khẩy. Đi dưới mưa, không ai biết cậu đang khóc hay thực chất là đang mỉa mai mối tình đầu tiên của chính cậu. Tình đơn phương.
Mưa đêm rất lạnh, làm cóng cảm xúc và đóng đá yêu thương...."
Fb:Mèoo Sữa