Đọc Truyện the prince toy - DBSK - Yunjae - 0 - cAsS_of_DbSk_vn

Đọc Truyện the prince toy - DBSK - Yunjae - 0 - cAsS_of_DbSk_vn

Tác giả: cAsS_of_DbSk_vn

Đọc Truyện

THE PRINCE'S TOY

Author: Layla Liss

Pairing: YunJae,YooSu, EunHae, blal blal blal...

Rating: 16+

Disclaimer: TÁC GIẢ LÀ CHA MẸ, CẤM CÃI (cười đểu)

Category: Humor (many) + Romance (little) banana ^^ yaoi^^ sad (maybe)

Status: Long fic

CHAP 1: RUNNING - ĐÊM CHẠY TRỐN

Năm đó Kim quốc bị Jung quốc đem quân sang xâm lược. Chỉ sau hơn tám tháng cầm cự yếu ớt, Kim quốc thua trận, quốc vương và hoàng hậu tự sát.

Cả hoàng cung chìm trong biển lửa suốt ba ngày ba đêm.

Hoàng tộc bị bắt. Những tướng lĩnh và các vương thần không bị giết vì chính sách an dân của Jung quốc, nhưng tất cả đều bị cắt hết binh quyền và phải cùng gia quyến sang Jung quốc chịu sự quản lí nghiêm ngặt.

Kim thân vương Kim Yoon, suốt đời chỉ là một quan văn, chịu trách nhiệm biên soạn những bộ luật đã lỗi thời, tuyệt nhiên không có bất kì một tham vọng hay binh quyền trong tay. Nhưng vì dòng máu ông mang là dòng máu hoàng tộc, nên hiển nhiên cũng phải cùng gia quyến lên đưòng sang Jung quốc.

Mùa đông năm ấy...