Đọc Truyện [oneshot]Mình xin lỗi, Tiffany|TaeNy,SooNa||End| - Mộ Nghiên

Đọc Truyện [oneshot]Mình xin lỗi, Tiffany|TaeNy,SooNa||End| - Mộ Nghiên

Tác giả: SessKyo

Đọc Truyện

Tình yêu, chính là nhờ sự cố gắng,từ hai người.
Nếu Taeyeon không cố găng thử,có lẽ đã bỏ lỡ mất Tiffany.
Nếu Tiffany không cố gắng chờ đợi Taeyeon góp nhặt đủ can đảm bày tỏ, có lẽ chúng ta đã k có couple Taeny!
enjoy it!
|GLT|