Đọc Truyện 2shot ( KaiYuan) : Love has come yet? - Choi Min Ah

Đọc Truyện 2shot ( KaiYuan) : Love has come yet? - Choi Min Ah

Tác giả: Karroy_1507

Đọc Truyện

Trái tim em rung lên từng hồi khi em nhìn thấy anh! Đôi mắt em chợt sáng lên khi nhìn thấy anh! Ở bên anh, em quên đi cái cảm giác được gọi là " Cô Đơn"! Như vậy thì liệu tình yêu đã đến chưa hả anh?