Đọc Truyện [Edit] Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp - XichYTuyetNguyet

Đọc Truyện [Edit] Xuyên Sách Mạt Thế Chỉ Làm Người Qua Đường Giáp - XichYTuyetNguyet

Tác giả: XichYTuyetNguyet

Đọc Truyện

Tác giả: Ý Phàm Phong Thuận Editor: Xích Y Tuyết Nguyệt

Thể loại: ngôn tình, khoa huyễn không gian, mạt thế, viễn tưởng, nữ phụ, nữ cường, 1vs1,...
Văn án:
Nàng, đặc công NO.1, thích ngủ, đọc tiểu thuyết, ai biết có một ngày đi ngủ cũng sẽ chết, vất vả đòi Diêm Vương cho cơ hội trọng sinh, với lại dị năng cũng sẽ không biến mất, ai ngờ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân lại trọng sinh trong một cuốn tiểu thuyết vừa mới đọc, làm tiểu vật hi sinh, không ngờ còn cho một cơ hội đến trước thời điểm bị nữ chủ giết chết. Không tệ! Cách mạt thế còn khoảng mười mấy năm, cơ duyên cũng không có mất, có nhiều thân nhân, bằng hữu như vậy. Nàng nhất định phải bảo hộ bọn họ thật tốt, cách xa nữ chủ, làm một người qua đường có thực lực thật mạnh, điều kiện tiên quyết là nhóm nhân vật chính không có trêu chọc nàng. Nhưng nữ phụ trọng sinh và xuyên việt vật hy sinh này là cái gì? Kịch tình đâu? Còn cái nam nhân kia, xem thực lực của ngươi cũng không tệ, ở trong sách cũng không có quan hệ gì với nữ chủ, vậy thì miễn cưỡng tiếp nhận ngươi đi.

Danh sách Chap

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Phần đệm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 1: Bỏ mình, Quỷ Sai, bồi thường

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 2: Ra đời

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 3: Thân nhân

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 4: Đặt tên

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 5: Xuất viện

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 6: Về nhà

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 7: Mãn Nguyệt Tửu

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 8: Xuyên thư

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 9: Vòng tay nhận chủ

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 10: Năm năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 11: Khảo nghiệm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 12: Ám vệ (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 13: Ám vệ (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 14: Thông qua (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 15: Thông qua (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 16: Thông qua (tam)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 17: Thông qua (tứ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 18: Thời quang hồi tố

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 19: Tẩy tủy phạt kinh

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 20: Đạt được dị năng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 21: Ra nước ngoài (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 22: Ra nước ngoài (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 23: Năm năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 24: Thu thập vật tư

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 25: Nhìn lại ba năm

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 26: Cho biết chân tướng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 27: Đi học

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 28: Khai giảng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 29: Bạn cùng phòng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 30: Nữ chủ và đám hậu cung của nàng

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 31: Sinh nhật (nhất)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 32: Sinh nhật (nhị)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 33: Sinh nhật (tam)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 34: Sinh nhật (tứ)

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 35: Một năm sau

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 36: Vật hi sinh xuyên qua

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 37: Nữ phụ trọng sinh

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 38: Không hổ là nữ chủ

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 39: Thọ yến

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 40: Cầu hôn

Quyển 1: Cuộc sống hiện đại - Chương 41: Hôn lễ (nhất)