Đọc Truyện Vào những ngày ta lướt qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước. - xingxing990917

Đọc Truyện Vào những ngày ta lướt qua nhau theo một cách chẳng ai lường trước. - xingxing990917

Tác giả: xingxing990917

Đọc Truyện

Author: 1791999

Rating: K

Pairing: những cặp mà tớ thích trong PD 101

Summary: Những chuyện nhỏ nhặt của những người chưa lớn.

Disclaimer: Các cậu thuộc về nhau, fic thuộc về em.

Danh sách Chap

1

2

3

4

5.

6

7

8.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Góc trò chuyện

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Góc nhiều chuyện

64

65

66

67

68

69

70