Đọc Truyện TRƯỜNG HỌC DỊ NHÂN (Chaelice) × (Jensoo)  - chaelisa4life

Đọc Truyện TRƯỜNG HỌC DỊ NHÂN (Chaelice) × (Jensoo) - chaelisa4life

Tác giả: BP_4_life

Đọc Truyện

Mình rất thích phim X-Men nên mình đã mượn vài ý tưởng cho fic này hihi ^^

Couple: Chaelice (chính)
Jensoo (phụ)