Đọc Truyện Hoàng thượng đừng nghịch (chương 84 đến hết)  - jiongsu

Đọc Truyện Hoàng thượng đừng nghịch (chương 84 đến hết) - jiongsu

Tác giả: jiongsu

Đọc Truyện

mình chỉ làm nốt thôi!!!
[Hoàn]
Cũng do chờ lâu quá! Nên mình tự dịch nốt cho đỡ nghiền.