Đọc Truyện CHANBAEK - KHI PHÁC TỔNG NHẮN TIN!? - Anna

Đọc Truyện CHANBAEK - KHI PHÁC TỔNG NHẮN TIN!? - Anna

Tác giả: 090Anna

Đọc Truyện

Những đoạn tin nhắn của Phác tổng 28 tuổi và cậu học sinh họ Biện vừa tròn 18 cái xuân hồng.

____________

Vài dòng tâm sự: cái này là do tôi trong lúc rảnh rỗi bí ý nên viết ra, sau đó cảm thấy cao hứng nên quyết định triển luôn =)))))

***Trong đây đôi khi sẽ sử dụng vài từ ngữ không hay, cho nên tôi sẽ thông báo trước.

******XIN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU NHÉ!

~> Anna.

~> 18/7/2017 - 19/11/2017.

Danh sách Chap

1

2

Phiên ngoại 1.

3

Phiên ngoại 2.

4.

5

6

7

Phiên ngoại 3.

8

9

10

11

12

13

14

Phiên ngoại 4

15

16

17

18

19

20

Phiên ngoại 5.

21

22

23

24

25

Phiên ngoại 6

26

27

28

29

30

Phiên ngoại 7

31

32

33

34

35

36

37

Phiên ngoại 8

38

39

40

Phiên ngoại 9

41

42

43

44

45

46

47

48

49

❤ 50 ❤