Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc! - Anna Ryeo

Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc! - Anna Ryeo

Tác giả: Twinsyl

Đọc Truyện

TRUYỆN: Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc
Tác giả: Dương Tư Oanh
Edit & Trans: Anna Ryeo
Cấm re-up khi chưa được sự cho phép
VĂN ÁN:
Bị chính em gái ruột bày kế tỉ mỉ, hãm hại đến thân bại danh liệt; bị cướp đoạt luôn vị hôn phu, còn bị ép gã cho tình một đêm.
Cắi gì? Thì ra chồng của cô là...