Đọc Truyện (Đam mỹ) Quan Trời Ban Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu - Nicola

Đọc Truyện (Đam mỹ) Quan Trời Ban Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu - Nicola

Tác giả: Babylon7777

Đọc Truyện

💜 FOLLOW mình để đọc full, một số chương được set chế độ private nhé! Hoặc đọc tại wordpress của mình (link bên dưới)

QUAN TRỜI BAN PHÚC

(Tên gốc: Thiên Quan Tứ Phúc)

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Nana + Khánh (bachhoacac.wordpress.com)

Truyện được reup bởi chính chủ =))))

✿ Để tải fanart và xem hình đầy đủ, vào mục lục wordpress: https://bachhoacac.wordpress.com/2017/06/03/ml-troi-ban-phuc-lanh/

♫ Fanpage của truyện: https://www.facebook.com/thienquantuphuc

♥ Page của mình: https://www.facebook.com/amdacungbhc/

Danh sách Chap

Văn án

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Cái tên làm nên sóng gió... (phần cuối)

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Bị report khóa truyện

Chương 21

Lại bị report

Tâm sự nhẹ nhàng

Mừng một tí

Chương 22 + 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39 + 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57 (hết quyển 1)

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88 (hết quyển 2)

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102