Đọc Truyện [PD101] [lgl×ysh] - REST

Đọc Truyện [PD101] [lgl×ysh] - REST

Tác giả: _Crescentmoon_daegu

Đọc Truyện

Author: Mều
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.
Rating: chưa biết nhưng không có H đâu mấy mẹ =))
Pairing: Lai GuanLin × Yoo SeonHo
Stautus: đang tiến hành.


Rank cao nhất từng đạt: #5 - Xin cảm ơn.

không mang đi khi chưa có sự cho phép.