Đọc Truyện Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」 - Onda Kaga

Đọc Truyện Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」 - Onda Kaga

Tác giả: OndaKaga

Đọc Truyện

Câu chuyện về một anh chàng mắc "Sis-con"(cuồng em gái) bị triệu hồi sang thế giới khác cùng cô em gái "Bro-con"(cuồng anh trai).

•Thế giới mới này....là sao?•