Đọc Truyện (Imagine) BTS là bạn trai của tôi!!! - DÚ

Đọc Truyện (Imagine) BTS là bạn trai của tôi!!! - DÚ

Tác giả: DUS_INC

Đọc Truyện

-Chuyện gì sẽ xảy ra nếu BTS trở thành bạn trai của bạn!!?

-Cùng Dú chìm vào thế giới ảo nào ^.^

***Lưu ý:
+ Không đem truyện của Dú đi đâu khi không có sự cho phép của Dú
+ Không làm gì xấu trên fic của Dú

Nếu không tuân thủ thì đừng trách Dú 'thủ hạ lưu tình'