Đọc Truyện ☆ミAnime + Ảnh chế☆彡 - Kazuki Tetsuya

Đọc Truyện ☆ミAnime + Ảnh chế☆彡 - Kazuki Tetsuya

Tác giả: Otaku-nyan

Đọc Truyện

Hay lắm đó, thì thoảng tui còn xả ảnh nữa cơ :3

Nguồn : lượm vặt lưng tung ấy mà ( ̄^ ̄)ゞ


Lịch đăng: Tùy thôi, hôm nào mà hứng là đăng một mớ :v

Danh sách Chap

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Đặc biệt

#7

#9

Tặng mina nha:3

#10

#11

#12

#13

Tặng ảnh 😘

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

Xả ảnh hot boy😘😘

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

Xả ảnh tứ tung 😆😆

#47

#48

#49

#50

#51

#52

#53

#54

#55

#56

#57

#58

#59

#60

#61

#62

#63

#64

#65

#66

#67

#68

💓Xả ảnh loli💓

#69

#70

Đặc biệt

#71

#72

#73

#74

#75

Đặc biệt

#76

#77

#78

#79

Đặc biệt

#80

#81

#82

#83

#84

#85

#86

#87

#88

✧*Xả ảnh Shota*✧

Đặc biệt

#89

#90

#91

Đặc biệt

#92

#93

#94

Đặc biệt

#95

#96

#97

#98

#99

#100

Đặc biệt

#101

#102

Đặc biệt

#103

٩(๑❛ᴗ❛๑)۶~Neko boy~٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

#104

#Ngoài lề

Đặc biệt

#105

Đặc biệt

#106

Đặc biệt

#107

#108

#109

#110

#111

#112

#113

#114

#115

#116

#117

#118

#Đặc biệt

(>ω<)Xả ảnh hot boy part 2(>ω<)

#119

#120

#121

#122

#123

Thông béo :vvv

#124

#125

#126

#127

#128

#129

Đặc biệt

#130

#131

#132

Đặc biệt

#133

Đặc biệt

#134

( •̤ᴗ•̤ )Yaoi~~~~( •̤ᴗ•̤ )

#135

#136

Đặc biệt

#137

#Ngoài lề

#138

#139

#140

Đặc biệt

#141

#142

#143

#Ngoài lề

Đặc biệt