Đọc Truyện [NP-Xuyên-Romance] Hồng Nguyệt-Chaa-Hina-Bao - Kiriya Aoi - Huyga Hinata

Đọc Truyện [NP-Xuyên-Romance] Hồng Nguyệt-Chaa-Hina-Bao - Kiriya Aoi - Huyga Hinata

Tác giả: Chaa-Hina-Bao

Đọc Truyện

Cô - Hàn Băng Nguyệt, là người sở hữu đôi mắt đỏ của gia tộc, là một sát thủ với vẻ đẹp trời cho...

Đang 'yên lành' sống một cuộc sống sát thủ của mình...Không ai làm phiền...

Nhưng đến một ngày, cô phải cùng người bạn thân của mình là Hàn Lãnh Nhan đi Xuyên Không làm nhiệm vụ.

Đến một nơi trong cuốn tiểu thuyết của Lãnh Nhan.

Hai người đi vào cuốn tiểu thuyết đó, và do một sự kết hợp của không gian và thời gian cuốn tiểu thuyết đã trở thành hiện thực!

Khi cô đến nơi, cô phát hiện mình liên quan tới nơi trong cuốn tiểu thuyết và cô có trách nhiệm phải hoàn thiện nó theo một lối đi khác....

By : Chaauhina ( Chaa-Hina-Bao )

Danh sách Chap

Giới thiệu

Chương 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Thật xin lỗi!

Chap 13

Chương 14 - 15

Chương 16 - 17

Chương 18 : Yêu Nghiệt!

Chương 19

Chương 20 : U Linh Tóc Đỏ (1)

Chương 21 : U Linh Tóc Đỏ (2)

Chương 22 : U Linh Tóc Đỏ (3)

Chương 23 : Vào Tửu Lâu Ăn - Xem Kịch

Chương 24 : Gặp Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Chương 25

Chương 26 : Nam Tử Trên Cây (1)

Chương 27 : Nam Tử Trên Cây (2)

Chương 28

Chương 29

Chương 30 : Phong Thái Vương Giả

Chương 31: Thần Thú Thu Phục

Chương 32 : Đàn Ong Chứa Kịch Độc

Chương 33 : Trở Về - Cuộc Thi (1)

Chương 34 : Trở Về - Cuộc Thi (2)

Chương 35 : Ma Thần Đại Nhân?

Chương 36 : Đợt 3 - Băng Nguyệt Lên Sàn

Chương 37

Chương 38 : Người - Gặp Lãnh Nhan

Chương 39

Chương 40 : 3000 năm trước

Chương 41 : Người - Gặp Phượng Công Linh

Chương 42 : Vòng Hai - Chuẩn Bị

Chương 43 : Vòng Hai - Bắt Đầu

Chương 44 : Gặp Toàn Người Quen, Thế Có Được Gọi Là May Hay Không?

Chương 45 : Thuần Thú Sư

Chương 46 : Sự Cảm Động Của Bạch Hổ Vương (1)

Chương 47 : Sự Cảm Động Của Bạch Hổ Vương (2)

Chương 48 : Vòng Hai - Kết Thúc (1)

Chương 49 : Vòng Hai - Kết Thúc (2)

Chương 50 : Vòng Ba - Bắt Đầu

Chương 51 : Sự Xuất Hiện Của Người Hàn Gia (1)

Chương 52 : Sự Xuất Hiện Của Người Hàn Gia (2)

Chương 53 : Thiên Tài Và Phế Vật (1)

Chương 56 : Thiên Tài Và Phế Vật (2)