Đọc Truyện Con của quỷ - Hà Phong Đình [Edit] - Heo Quay

Đọc Truyện Con của quỷ - Hà Phong Đình [Edit] - Heo Quay

Tác giả: Heo__Quay

Đọc Truyện

Tác giả: Hà Phòng Đình
Nguồn raw+QT: Hạ Nguyệt
Edit: Heo Quay
Thể loại: hiện đại đam mỹ, linh dị thần quái, 1x1, ấm áp, HE

Giới thiệu
Con của quỷ, không có thất tình, không phân chính tà, thiên đạo không dung
Tụ sát khí, che giấu thiên cơ; tích công đức, đổi thiên mệnh.
...
Lý Đông Sinh: Trời không dung tôi, tôi liền lật trời!
A Hoàng: nhóc quỷ mau đi tắm rồi ngủ đi, bị bệnh ngốc là không được đâu!

Danh sách Chap

Giới thiệu

Chương 001: Con của quỷ

Chương 002: Con của quỷ

Chương 003: Con của quỷ

Chương 004: Con của quỷ

Chương 005: Con của quỷ

Chương 006: Con của quỷ

Chương 007: Con của quỷ

Chương 008: Con của quỷ

Chương 009: Con của quỷ

Chương 010: Con của quỷ

Chương 011: Con của quỷ

Chương 012: Con của quỷ

Chương 013: Con của quỷ

Chương 014: Con của quỷ

Chương 015: Con của quỷ

Chương 016: Con của quỷ

Chương 017: Con của quỷ

Chương 018: Con của quỷ

Chương 019: Địa phược linh

Chương 020: Địa phược linh

Chương 021: Địa phược linh

Chương 022: Địa phược linh

Chương 023: Địa phược linh

Chương 024: Địa phược linh

Chương 025: Địa phược linh

Chương 026: Địa phược linh

Chương 027: Địa phược linh

Chương 028: Địa phược linh

Chương 029: Địa phược linh

Chương 030: Địa phược linh

Chương 031: Địa phược linh

Chương 032: Địa phược linh

Chương 033: Địa phược linh

Chương 034: Địa phược linh

Chương 035: Địa phược linh

Chương 036: Thời gian

Chương 037: Thời gian

Chương 038: Thời gian

Chương 039: Thời gian

Chương 040: Thời gian

Chương 041: Thời gian

Chương 042: Thời gian

Chương 043: Thời gian

Chương 044: Thời gian

Chương 045: Thời gian

Chương 046: Thời gian

Chương 047: Mỹ nhân cổ

Chương 048: Mỹ nhân cổ

Chương 049: Mỹ nhân cổ

Chương 050: Mỹ nhân cổ

Chương 051: Mỹ nhân cổ