Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH] Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 南方紫菀

Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH] Trọng Sinh Để Ngủ Với Ảnh Đế - 南方紫菀

Tác giả: NamCungTuUyen

Đọc Truyện

"Muốn được tái sinh thêm một lần nữa để có thể thực hiện ước nguyện của cô ấy."

"Vậy ước nguyện của cô ấy là gì?".

"Giấc mơ chiến thắng"

Lịch đăng truyện: 1 chương/tuần đăng vào thứ 6 hoặc thứ 7