Đọc Truyện SHOWROOM ¦ design. - ˙Thanh An˙

Đọc Truyện SHOWROOM ¦ design. - ˙Thanh An˙

Tác giả: Aislinglienh

Đọc Truyện

Cover design: @Aislinglienh - Đậu. Tớ nà các man :*

Holla mọi người^^

Đây là một gallery của Đậu, nơi mà những sản phẩm design dưới tay Đậu sẽ được bung lụa :vvv

Nếu thích style của Đậu thì các bạn cũng có thể đặt hàng, Đậu rất nhiệt tình đọ :vvv
Tuy nhiên, những đơn hàng đặt cho vui, đặt mà không sử dụng, đặt mà không ghi credit, đặt ở nhiều nơi; Đậu không tiếp nhé :vvv

Thân ái chào quyết thắng các bạn♡♡♡♡

→|Đậu|←

Danh sách Chap

#001

#002

#003

#004

#005

#006

#007

#008

#009

#010

#011

#012

#013

#014

#015

#016

#000: Order here ¦ Requests board.

#017

#018

#019

#020

#021

#022

#023

#024

#025

#026

#027

#028

#029

#030

#031

#032

#033

#034

#035

#036

◎I can't stand ◎

#037

#038

#039

#040

#041

#042

#043

#044

#045

#046

#047

#048

#049

#050

#051

#052

#053

#054

#055

#056

#057

#058

#059

#060

#061

#062

#063

#064

#065

#066

#067

#068

#069

#070

#071

#072

#073

#074

#075

#076

#077

#078

#079

#080

#081

#082

#083

#084

#085

#086

#087

#088

#089

#090

#091

#092

#093

#094

#095

#096