Đọc Truyện [ Truyện Tranh] Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng  - Ngọc Di

Đọc Truyện [ Truyện Tranh] Đế Hào Lão Công Thật Ngông Cuồng - Ngọc Di

Tác giả: TieuBach_Miu

Đọc Truyện

Trình Nhất Nặc bị hãm hại tiến vào phòng của người lạ trong khách sạn, bị hắn kéo lên giường ... còn muốn cô làm thuốc giải tình dược ...
Tác giả: Doris
Trans: Truyện tranh thập cẩm

Danh sách Chap

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Thông Báo

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

.Thông báo

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.