Đọc Truyện [PÔNG] ❣ CHANBAEK | Gian Tình (Hoàn) - Quàng Thượng 👑

Đọc Truyện [PÔNG] ❣ CHANBAEK | Gian Tình (Hoàn) - Quàng Thượng 👑

Tác giả: pongcaingotngao

Đọc Truyện

❤ Gian Tình

❤ ChanBaek

❤By@pongcaingotngao


Nội dung fic bạn sắp đọc nói về mối quan hệ, và tình cảm giữa NAM và NAM.

Đã cảnh báo rất rõ, phiền không để lại bình luận THIẾU SUY NGHĨ.

❌Truyện được đăng duy nhất tại wattpad, phiền không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, cám ơn các bạn ❌