Đọc Truyện [ VMin/ChanBaek ] Sai ở giới tính nhưng đúng ở tình yêu !!! - Băng Nhi

Đọc Truyện [ VMin/ChanBaek ] Sai ở giới tính nhưng đúng ở tình yêu !!! - Băng Nhi

Tác giả: NkiKan0311

Đọc Truyện

" Là con trai thì sao??? Giới tính của cậu từ lâu đã không quan trọng với tớ nữa rồi "

Không cần lảm nhảm quá nhiều thứ :) Đọc tên fic là đủ hiểu rồi nhỉ ;) ;) Nhưng mà cứ nhào vô đọc đi ^_^ ^_^ Và đây lần đầu của con nhỏ đó :( :* SE , HE hay OE ??? Au vẫn chưa biết được :) ^_^

VMin chính ChanBaek phụ 😍😍😍

P/s: Không mang ra ngoài hay chuyển ver nhé 😤😤 Kamsa