Đọc Truyện [SM098*] 17 Tuổi Cũng Biết Yêu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [SM098*] 17 Tuổi Cũng Biết Yêu

Tác giả: sumonster098

Đọc Truyện

Tên truyện: 17 Tuổi Cũng Biết Yêu (Hải Đại Thiếu, Yêu Em Không?)

Tác giả: Su Monster 098

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, trong sáng, vui vẻ..

Nguyễn Như Hoa 17 tuổi và lần đầu tiên trong đời biết thế nào là rung động..
Truyện sẽ viết hoàn trong hè, mong mng giúp đỡ :))

Nguồn ảnh: Internet