Đọc Truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.

Đọc Truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI.

Tác giả: PracticalVirgo

Đọc Truyện

Lịch sử của Joseon có ghi lại một điều rằng, trong các đời vua đã từng trị vì qua vương quốc phồn thịnh này thì Wang Jang chính là vị Hoàng đế tốt nhất dành cho bách tính của mình. Sự thương nhớ kính trọng của người dân gần như vượt quá sự kì vọng của hoàng thất khi họ đồng ý bỏ những đồng tiền mà bản thân mình dành dụm được để xây nên ngôi mộ dát vàng cho người mà họ kính yêu. Thêm một điều nữa về Wang Jang, để trở thành một vị Hoàng đế được bách tính kính trọng thì một mình ông chẳng thể nào làm nên được điều này. Một bộ não không bao giờ bằng hai bộ não. Người đã ở bên ông từ lúc ông đăng cơ cho đến lúc ông lìa trần, giúp ông gần như toàn bộ đường đi nước bước trong công cuộc cải cách triều đình của mình, khiến cho vương quốc Joseon ngày một phồn thịnh. Người ấy chính là đại học sĩ, Hwang Young.