Đọc Truyện [SHORTFIC] TAENY - 9% OF LIFETIME

Đọc Truyện [SHORTFIC] TAENY - 9% OF LIFETIME

Tác giả: PracticalVirgo

Đọc Truyện

"Từ xa xưa đã có một truyền thuyết. Truyền thuyết ấy nói rằng luôn tồn tại sáu người trên thế giới này có một khuôn mặt giống y hệt bạn. Nếu như bạn gặp được họ ở bất kì đâu, hàng quán, nhà thờ, công viên, bạn thật sự là một người may mắn. Và xác xuất để bạn gặp được sáu người đó không lớn, chỉ có chín phần trăm."