Đọc Truyện [ShortFic][MinSuga][VKook][BTS] Bạch cốt tinh. Em yêu anh

Đọc Truyện [ShortFic][MinSuga][VKook][BTS] Bạch cốt tinh. Em yêu anh

Tác giả: MeooAka99

Đọc Truyện

-Tên fic: Em yêu anh, Bạch cốt tinh.
- Au: Mèoo Aka Não Sữa
Wattpad: @MeooAka99
- Cp chính: Mínuga (Jimin x YoonGi), VKook (Taehyung x JungKook)
- Tình trạng: Hoàn

-Văn án:

Cưa mĩ thụ công nhận rất khó. Đã thế mĩ thụ này còn có răng nanh, phập phát là chết. Jimin ah~~ Nể mày là anh em xương máu. Tao truyền cho mày một câu: Nên buộc dép lên cổ mà chạy nhanh lên, ở đời đâu thiếu mĩ thụ cho mày.... Bốn phương tám hướng, vạn người, tỉ nam nhân, tại sao mày lại yêu trúng Bạch cốt tinh chứ? :((( Khổ thân thằng bạn vàng, mày bị con hồ li đó mút mất não rồi. Chạy nhanh lên, đừng tán ổng nữa. Bị đánh lõm mặt rồi mà không chừa. Thằng ngu....- Kim Taehyung.
(Tâm thư gửi bạn tri kỉ trước khi bị Jimin tán Min Yoongi.)