Đọc Truyện [Shortfic] [JaeSuk-HeeYeol Couple] [TwoYoo] Tìm Lại Nhau

Đọc Truyện [Shortfic] [JaeSuk-HeeYeol Couple] [TwoYoo] Tìm Lại Nhau

Tác giả: KanyNguyn

Đọc Truyện

Nhân vật không thuộc au :3 nhưng au quyết định số phận của họ trong chính truyện của au!
Thể loại nam x nam :3 nên ai dị ứng ui lòng click back.
:3 chỉ là một chút đam mê và yêu thích couple kute biến thái này=))=)) Song Yoo (Song cáo=))=)))
thanks 4 watching