Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã

Đọc Truyện [SeriesOneshot] [NCTDream] Trúc Mã Trúc Mã

Tác giả: ___bullshit

Đọc Truyện

• Tổng hợp những ngày tự kỉ •

@_youngforever__

Danh sách Chap

[JeJae] [1]

[JeJae] [2]

[JeJae] [3]

[JeJae] [4]

[JeJae] [5]

[MarkHyuck]

[MarkHyuck] [2]

[MarkHyuck] [3]

[MarkHyuck] [4]

[RenChen]

[RenChen] [2]

[RenChen] [3]

[RenChen] [4]

[Nhật kí của JeMin]

[Nhật kí của MinYeon]

[ Nhật kí của JiHyun ]

[JeJae] [6]

[JeJae] [7]

[JeJae] [8]

[JeJae] [9] (1)

[JeJae] [9] (2)

[JeJae] [9] (3)

[JeJae] [10]

[MarkHyuck] [5]

[MarkHyuck] [6]

[MarkHyuck] [7]

[RenChen] [5]

[RenChen] [6]

[RenChen] [7]

[JeJae] [11]

[JeJae] [12]

[JeJae] [13]

[MarkHyuck] [8]

[MarkHyuck] [9]

[JeJae] [14]

[JiChen]

[JeJae] [15]

[RenChen] [8]

[RenChen] [9]

[MarkHyuck] [10]

[MarkHyuck] [11]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen ]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [2]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [3]

Extra. [NoMin]

[JeJae] [16]

[ JeJae ] [17]

[JeJae] [18]

[JeJae] [19]

[JeJae] [20]

[MarkHyuck] [13]. A Letter.

[MarkHyuck] [14]

[RenChen] [10]

[JeJae] [21]

[JeJae] [22]

[JeJae] [23]

[JeJae] [24]

[NoMin]. #1.

[NoMin] #2.

[NoMin] #3.

[NoMin] #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #1.

[JeMin] Đại ca bàn nạo. #2.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #3.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #4.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #5.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.

[JeMin] Đại ca bàn nạo #7.

[JeJae] [25].

[JeJae] [26]

[JeJae] [27]

[MarkHyuck] Tháng tư là lời nói dối của em.

[KiệtDân] Stockholm. #1.

[KiệtDân] Stockholm #2.

[KiệtDân] Stockholm #3.

[KiệtDân] Stockholm #4.

[KiệtDân] Stockholm #5.

[RenChen] Lies.

[MarkHyuck] Stay.

[MarkHyuck]

[NoNa] Những đoạn chat nhảm.

[NoNa] Những đoạn chat nhảm (2).

[JeJae] [28].

[JeJae] [29]

[JeJae] [30].

#MarkHyuck.

#RenChen.

Lì xì đầu năm của bạn Bý.

#JeMin.

#RenChen.

#MarkHyuck.

#NoMin.

#MarkHyuck.

#NoMin.

[JeJae] [31]

[JeJae] [32]

[JeJae] [33]

[JeJae] [34]

#MarkHyuck. My First and Last [1].

#MarkHyuck. My First and Last #2.

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

[MarkHyuck, NoMin, RenChen].

Jeno x ... ?

[NCTDream] Chatroom.

#NoMin.

#RenChen.

Trang nhật ký số 4 của thanh niên thiếu muối.

Trang nhật ký số 1 của thanh niên thiếu muối.

#NoMin. Cậu biết gì không?

#MinJun. Có một ngày.

to Huang Renjun.

#MarkHyuck.

gửi Haechanie của tớ.

[NCTDream] Tụi tao có một ông thầy...

Trang nhật kí số 3 của thanh niên thiếu muối.

cho những ngày vắng Na Jaemin.

có những ngày.

to my Lee Jeno.

ngày chủ nhật xinh tươi =))

[NCTDream ft. SMRookies Girls] Trại trẻ mồ côi Happy House.

[NCTD&SMG] Trại trẻ mồ côi Happy House.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

[Phiên ngoại] #Stockholm.

góc giải trí.

Hội thoại nhảm nhí.

Như thế nào là trả giá?

Những lầm tưởng ăn hại nhất cuộc đời.

sự thất vọng tràn trề vương đầy trên mặt đất.

[NoMin] Mạn Châu Sa Hoa.

tâm sự tuổi hồng.

...

#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #1.

#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #2

🎉🎉

🎊🎊

[takerequest] @AnnieNguyn748

[takerequest] @haru415.

[takerequest] @ChuynMyeon.

=))

[takerequest] @animesakura2005.

góc lạm quyền =))

[takerequest] @khanhtran0610.

[takerequest] @Mintnojam.

thông báo.

Lời cuối.

xin chào.