Đọc Truyện [Series Taeny] True Love

Đọc Truyện [Series Taeny] True Love

Tác giả: TmMin3

Đọc Truyện

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó họ sẽ gặp nhau.