Đọc Truyện (SE) [VKOOK] ĐAU...!

Đọc Truyện (SE) [VKOOK] ĐAU...!

Tác giả: vkook_markjin

Đọc Truyện

Cậu yêu anh
...
Nhưng anh không yêu cậu
...
Đến khi anh kịp nhận ra
...
Rằng anh yêu cậu
....
Thì cậu đã rời xa anh mãi mãi.
...
ĐAU...!