Đọc Truyện Sát Phá Lang [杀破狼]

Đọc Truyện Sát Phá Lang [杀破狼]

Tác giả: Trnguyen1611

Đọc Truyện

Tác giả: Priest
Thể loại: Niên hạ, dưỡng thành, giả tưởng, không gian, cơ giáp, HE.
Nhân vật chính: Trường Canh x Cố Quân

Nguồn: thuyluunien.wordpress.com

Độ dài: 128 chương chính văn + 6 phiên ngoại

Note: truyện không phải ta edit, up chỉ vì yêu thích để tiện đọc trên wattpad, chưa được sự cho phép của editor, nếu bị yêu cầu gỡ sẽ gỡ ngay

Danh sách Chap

Văn án

Phần mở đầu - Chương 1: Biên Thuỳ

Chương 2: Nghĩa phụ

Chương 3: Danh tướng

Chương 4: Cự diên

Chương 5: Tú Nương

Chương 6: Nguyền rủa

Chương 7: Địch tập

Chương 8: Thân thế

Chương 9: Sát tâm

Chương 10: Cố Quân

Quyển 1: Nhạn Bắc không về - Chương 11: Thu lưới

Chương 12: Chuyện cũ

Chương 13: Thỉnh tội

Chương 14: Phá băng

Chương 15: Dạ đàm

Chương 16: Phong vân

Chương 17: Băng hà

Chương 18: Hầu phủ

Chương 19: Ẩn bí

Chương 20: Truyền nghề

Chương 21: Trừ tịch

Chương 22: Khởi diên

Chương 23: Mãnh hổ

Chương 24: Yêu tăng

Chương 25: Tương ly

Chương 26: Cầu phật

Chương 27: Bỏ trốn

Chương 28: Giang Nam

Chương 29: Giao hoạ

Chương 30: Hương nén

Chương 31: Hao lý

Chương 32: Lâm Uyên

Chương 33: Manh mối

Chương 34: Hư thực

Chương 35: Tâm sự

Chương 36: Đôi ngả

Quyển 2: Cuồng phong không ngừng - Chương 37: Kích trống

Chương 38: Gặp lại

Chương 39: Phỉ hoạ

Chương 40: Đánh khỉ

Chương 41: Khai cuộc

Chương 42: Thuỷ loạn

Chương 43: Nam Dương

Chương 44: Đọ sức

Chương 45: Ngòi nổ

Chương 46: Say rượu

Chương 47: Nước đục

Chương 48: Phát giác

Chương 49: Xung đột

Chương 50: Sát khí

Chương 51: Phong nguyệt

Chương 52: Vô biên

Chương 53: Dịu đi

Chương 54: Kinh biến

Chương 55: Đại hoả

Quyển 3: Mưa rào không ngớt - Chương 56: Sấm rền

Chương 57: Quốc nạn

Chương 58: Huyền đao

Chương 59: Nghênh chiến

Chương 60: Lửa đạn

Chương 61: Tin chiến thắng

Chương 62: Vây thành

Chương 63: Thành phá

Chương 64: Tuyệt xứ

Chương 65: Phùng sinh

Chương 66: Loạn thế

Chương 67: Tế tửu

Chương 68: Độc thương

Chương 69: Thân thế

Chương 70: Tà thần

Chương 71: Quyền bính

Chương 72: U mộng

Chương 73: Thủ chiến

Chương 74: Trận thắng đầu

Chương 75: Thư tình

Chương 76: Ly tâm

Chương 77: Ác mộng

Chương 78: Âu lo

Chương 79: Giao tâm

Chương 80: Ẩn ưu

Chương 81: Hôn sự

Chương 82: Nhàn sầu

Chương 83: Phản kích

Chương 84: Sóng ngầm

Chương 85: Đại điêu

Chương 86: Không người

Chương 87: Thư sinh

Chương 88: Náo doanh

Chương 89: Bị đánh

Quyển 4: Người về không mỏi - Chương 90: Thật giả

Chương 91: Hoàng bào

Chương 92: Bôn tẩu

Chương 93: Mưu phản

Chương 94: Cắn nhau

Chương 95: Kinh biến

Chương 96: Hiểm nguy

Chương 97: Lắng bụi

Chương 98: Phiên thiên

Chương 99: Rối ren

Chương 100: Gió nổi

Chương 101: Sương mù

Chương 102: Cung yến

Chương 103: Gặp nhau

Chương 104: Dẫn chiến

Chương 105: Tàng cung

Chương 106: Phương bắc

Chương 107: Rắc rối

Chương 108: Giang Bắc

Chương 109: Mười năm

Chương 110: Lượng kiếm

Chương 111: Thiên cổ

Chương 112: Cấp bách

Chương 113: Phản kháng

Chương 114: Bị diệt

Chương 115: Lật bàn

Chương 116: Lao nhanh

Chương 117: Trùng trùng

Chương 118: Túc địch

Chương 119: Tương tư

Chương 120: Hi vọng

Chương 121: Lắc lư

Chương 122: Mộng hồi

Chương 123: Rạng đông

Chương 124: Chung cuộc (thượng)

Chương 125: Chung cuộc (trung)

Chương 126: Chung cuộc (hạ)

Kết Thúc - Chương 127: Tân đế

Chương 128: Kết thúc và khởi đầu

Fanart

[Art] H

Phiên ngoại 1: Hồn về quê cũ

Phiên ngoại hai: Cố nhân du tình

Phiên ngoại ba: Thả đàm phong nguyệt

Phiên ngoại 4: Thanh minh sau cơn mưa

Phiên ngoại 5: khói lửa nhân gian

Phiên ngoại 6: Thịnh thế an khang

Thông báo

Phiên ngoại 7: Nhất hỏi Lâm Uyên

Phiên ngoại 8: Phụ tâm thành khẩn

Phiên ngoại Trung Thu