Đọc Truyện Sắc đẹp khó cưỡng I Thánh Yêu (FULL) [NCU]

Đọc Truyện Sắc đẹp khó cưỡng I Thánh Yêu (FULL) [NCU]

Tác giả: YueYing87

Đọc Truyện

Tác giả: Thánh Yêu
Editor: Yuè Yīng - Lữ - Lưu Tinh - Dế Mèn
Tình trạng: Hoàn chính văn (427 chương)

Hệ thống nhân vật: Tưởng Viễn Chu - Hứa Tình Thâm, Phó Lưu Âm (Hứa Lưu Âm) - Mục Kính Sâm, Lão Bạch, Phương Thành - Vạn Dục Ninh, Lăng Thời Ngâm, Mục Thành Quân, Tô Thần, Phó Kinh Sênh, Tưởng Tùy Vân, Tưởng Đông Đình, Hứa Vượng, Hứa Minh Xuyên, Triệu Phương Hoa, Phương Minh Khôn, Vạn Hâm Tăng, Tống Giai Giai, Lăng Thận, Tưởng Uyên Minh, Mục Triều Dương, Hứa Ngôn, Hạ Manh, Tô Đề Lạp, Triệu Hiểu, Hàn Cạnh, Diệp Thiệu Dương, Nguyễn Noãn, Lục Lan Hân, Hứa Phương Viên, ...

^_^(Truyện được edit bởi NCU Team - Ngự Cảnh Uyển)^_^
www.facebook.com/NguCanhUyen
https://www.wattpad.com/story/72405813
Không sao chép truyện đăng ở nơi khác. Nghiêm cấm chuyển ver sang bất cứ hình thức nào.

Danh sách Chap

Văn án

Quyển 1: Một ngày nặng tình

Quyển 2: Tưởng Hứa Tình Thâm

Chương 78 - 79

Chương 80 - 81

Chương 82 - 83

Chương 84 - 85

Chương 86 - 87

Chương 88 - 89

Chương 90 - 91

Chương 92 - 93

Chương 94 - 95

Chương 96 - 97

Chương 98 - 99

Chương 100 - 101

Chương 102 - 103

Chương 104 - 105

Chương 106 - 107

Chương 108 - 109

Chương 110 - 111

Chương 112 - 113

Chương 114 - 115

Chương 116 - 117

Chương 118 - 119

Chương 120 - 121

Chương 122 - 123

Chương 124 - 125

Chương 126 - 127

Chương 128 - 129

Quyển 3: Mong em tình thâm

Chương 131 - 132

Chương 133 - 134

Chương 135 - 136

Chương 137 - 138

Chương 139 - 140

Chương 141 - 142

Chương 143 - 144

Chương 145 - 146

Chương 147 - 148

Chương 149 - 150

Chương 151 - 152

Chương 153 - 154

Chương 155 - 156

Chương 157 - 158

Chương 159 - 160

Chương 161 - 162

Chương 163 - 164

Chương 165 - 166

Chương 167 - 168

Chương 169 - 170

Chương 171 - 172

Chương 173 - 174

Chương 175 - 176

Chương 177- 178

Chương 179 - 180

Chương 181 - 182

Chương 183 - 184

Chương 185 - 186

Chương 187 - 188

Chương 189 - 190

Chương 191 - 192

Chương 193 - 194

Chương 195 - 196

Chương 197 - 198

Chương 199 - 200

Chương 201 - 202

Chương 203 - 204

Chương 205 - 206

Chương 207 - 208

Chương 209 - 210

Chương 211 - 212

Chương 213 - 214

Quyển 4: Mỗi ngày nặng tình (On-Going)

Chương 221 - 222

Chương 223 - 224

Chương 225 - 226

Chương 227 - 228

Chương 229 - 230

Chương 231 - 232

Chương 233 - 234

Chương 235 - 236

Chương 237 - 238

Chương 239 - 240

Chương 241 - 242

Chương 243 - 244

Chương 245 - 246

Chương 247 - 248

Chương 249 - 250

Chương 251 - 252

Chương 253 - 254

Chương 255 - 256

Chương 257 - 258

Chương 259 - 260

Chương 261 - 262

Chương 263 - 264

Chương 265 - 266

Chương 267 - 268

Chương 269 - 270

Chương 271 - 272

Chương 273 - 274

Chương 275 - 276

Chương 277 - 278

Chương 279 - 280

Chương 281 - 282

Chương 283 - 284

Chương 285 - 286

Chương 287 - 288

Chương 289 - 290

Chương 291 - 292

Chương 293 - 294

Chương 295 - 296

Chương 297 - 298

Chương 299 - 300

Chương 301 - 302

Chương 303 - 304

Chương 305 - 306

Chương 307 - 308

Chương 309 - 310

Chương 311 - 312

Chương 313 - 314

Chương 315 - 316

Chương 317 - 318

Chương 319 - 320

Chương 321 - 322

Chương 323 - 324

Chương 325 - 326

Chương 327 - 328

Chương 329 - 330

Chương 331 - 332

Chương 333 - 334

Chương 335 - 336

Chương 337 - 338

Chương 339 - 340

Chương 341 - 342

Chương 343 - 344

Chương 345 - 346

Chương 347 - 348

Chương 349 - 350

Chương 351 - 352

Chương 353 - 354

Chương 355 - 356

Chương 357 - 358

Chương 359 - 360

Chương 361 - 362

Chương 363 - 364

Chương 365 - 366

Chương 367 - 368

Chương 369 - 370

Chương 371 - 372

Chương 373 - 374

Chương 375 - 376

Chương 377 - 378

Chương 379 - 380

Chương 381 - 382

Chương 383 - 384

Chương 385 - 386

Chương 387 - 388

Chương 389 - 390

Chương 391 - 392

Chương 393 - 394

Chương 395 - 396

Chương 397 - 398

Chương 399 - 400

Chương 401

Chương 402

Chương 403

Chương 404

Chương 405

Chương 406

Chương 407

Chương 408

Chương 409

Chương 410

Chương 411

Chương 412

Chương 413

Chương 414

Chương 415

Chương 416

Chương 417

Chương 418

Chương 419

Chương 420

Chương 421

Chương 422

Chương 423

Chương 424

Chương 425

Chương 426

Chương 427