Đọc Truyện Quải tới tướng công-H - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Quải tới tướng công-H

Tác giả: Librakoreaa

Đọc Truyện

Nha hoàn cảm thấy nàng thực đáng thương, bởi vì bên người nàng người không một người xem trọng này cọc nhân duyên, ngay cả hắn cũng không tiếp nhận tiểu thư si tâm. Hắn đóng cửa lại, lại phảng phất còn nghe được nàng thanh âm. Hắn nghe thấy nàng khóc, nghe thấy nàng đang mắng hắn hư. Hắn hư sao? Là, hắn là hư, cho nên nàng không nên như thế si tâm đối đãi, hắn khép lại môn, đem thân mình dựa vào ván cửa thượng, giống như như vậy là có thể quan trụ có quan hệ nàng hết thảy.

Tạm vô nội dung tóm tắt.

Danh sách Chap