Đọc Truyện PHẠT [COMPLETED-TAENY-ONESHOT]

Đọc Truyện PHẠT [COMPLETED-TAENY-ONESHOT]

Tác giả: Mr-DuaChuot

Đọc Truyện

"Muốn tôi không ghen!? Đi chết chắc chắn dễ dàng hơn!"
.
Fanfiction: PHẠT

Author: Dưa Chuột

Rating: [M]

Main characters: TaeNy

Status: One shot

Danh sách Chap