Đọc Truyện [PD101] [lgl×ysh]

Đọc Truyện [PD101] [lgl×ysh]

Tác giả: _Crescentmoon_daegu

Đọc Truyện

Author: Crescentmoon (Gu)
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.
Rating: chưa biết nhưng không có H đâu mấy mẹ =))
Pairing: Lai GuanLin × Yoo SeonHo
Status: đã hoàn thành.


Rank cao nhất từng đạt: #5 - Xin cảm ơn.

không mang đi khi chưa có sự cho phép.