Đọc Truyện [OngNiel] [DanOng] Đoản về tóc hồng và tóc đen | Ong × Kang | | WANNA ONE |

Đọc Truyện [OngNiel] [DanOng] Đoản về tóc hồng và tóc đen | Ong × Kang | | WANNA ONE |

Tác giả: ChuNghiTrn

Đọc Truyện

Vài câu chuyện nhỏ nhỏ về produce 101 season 2, về cuộc sống của 11 thành viên WANNA ONE và đặc biệt là xoay quanh hai nhân vật chính của bộ truyện, Ong Seongwoo x Kang Daniel.
Have a wonderful time with mah story!!!